top
logo


Home Servicii Interpretariat
Servicii de interpretariat PDF Imprimare Email
Serviciile de interpretariat sunt oferite pentru urm?toarele situa?ii:

 • interpretare consecutiv? în cadrul birourilor notariale, la încheierea de acte de c?tre cet??eni str?ini;

 • interpretare consecutiv? în cadrul întâlnirilor de afaceri, interviurilor, etc.;

 • interpretare simultan? sau consecutiv? în cadrul evenimentelor publice sau private (seminarii, conferin?e, prezent?ri, etc.)

 • Pentru ca interpre?ii no?tri s? poat? oferi servicii de calitate, clientul trebuie s? furnizeze informa?ii ?i s? pun? la dispozi?ie documente care s? permit? preg?tirea prealabil? a interpretului pentru evenimentul în cadrul c?ruia urmeaz? s? presteze serviciul. Informarea ?i documentarea sunt condi?ii critice ale unei interpret?ri corecte ?i fluente ?i cum de aceste atribute depinde succesul evenimentului organizat de client, acesta este încurajat s? asiste ?i s? colaboreze cu interpretul.

  Serviciul de interpretare simultan? este condi?ionat de existen?a aparaturii necesare. Clientul trebuie s? pun? la dispozi?ie cabine de interpre?i, microfoane, c??ti, console, etc.

   

  bottom
  top

  Nout??i

  Populare


  bottom