top
logo


Home Servicii Cursuri de limbi straine
Cursuri de limbi straine PDF Imprimare Email
Cursurile de limbi str?ine organizate de Travia au urm?toarele obiective:

 • înv??area unei limbi str?ine nespecializate (nivel încep?tor, intermediar, avansat);

 • înv??area limbii române de c?tre str?ini;

 • deprinderea ?i aprofundarea terminologiei folosite în domenii specializate (de ex.: juridic, bancar, contabil, asigur?ri, tehnic – diverse ramuri, etc.;

 • cursuri de traductologie

 • Aceste cursuri pot fi organizate la sediul societ??ii Travia sau al clientului. În func?ie de loca?ia cursului, aparatura necesar? (video, sonor?), precum ?i mobilierul specific s?lilor de curs vor fi asigurate de Travia, respectiv de client.

  Suportul de curs va fi asigurat de Travia.

  Programul cursurilor organizate va fi publicat anterior începerii înscrierilor la cursuri.
   

  bottom
  top

  Nout??i

  Populare


  bottom