top
logo


Home Produse Dictionare
Dictionare Travia PDF Imprimare Email
Travia Traduceri SRL ofer? servicii de editare de dic?ionare de termeni extra?i din traduceri efectuate pentru un anumit client. Astfel de dic?ionare sunt utile clien?ilor deoarece asigur? cunoa?terea ?i consecven?a terminologiei bilingve folosite atât la nivel intern, cât ?i în rela?iile cu al?i furnizori de servicii similare sau complementare. 

De asemenea, Travia poate edita dic?ionare pentru domenii specificate de client, f?r? ca elementele incluse în acele dic?ionare s? aib? leg?tur? cu traduceri efectuate anterior pentru respectivul client.

Pentru a comanda un dic?ionar, clientul trebuie s? specifice domeniul, num?rul de termeni sau gradul de detaliere, includerea de elemente auxiliare, dac? acelea sunt disponibile sau posibile (de ex. imagini, grafice, etc.). 

 

bottom
top

Nout??i

Populare


bottom