top
logo


Home Facilitati
Facilitati PDF Imprimare Email
 
Travia ofer? servicii de intermediere a legaliz?rii notariale a semn?turii traduc?torului care a vizat înscrisul. În acest scop, ne ocup?m de toate formalit??ile, astfel încât clientul nu trebuie decât s? ridice documentul tradus ?i legalizat.

La cererea clientului, acesta se poate ocupa el însu?i de formalit??ile notariale, iar Travia îi va furniza num?rul necesar de exemplare ale traducerii parafate de traduc?tor.
 
 
 
Pentru documentele predate în format fizic, a c?ror traducere trebuie s? includ? imagini, Travia ofer? servicii de scanare la rezolu?ie optim?.
 
 
În cazul în care documentul textului surs? exist? grafice sau imagini care con?in texte sau care necesit? retu?are, Travia ofer? servicii de prelucrare grafic?.
 
 
Pentru lucr?rile prelucrate de Travia, cum ar fi traduceri, glosare de termeni, dic?ionare, manuale, etc., oferim servicii de tip?rire care includ activit??ile preparatorii, precum ?i activit??ile de tip?rire efectiv?, îndosariere sau legare, în func?ie de cerin?ele clientului.
 
 

bottom
top

Nout??i

Populare


bottom