top
logo


Home Translation Resources Diferen?a între...
transport vs. transportation PDF Print E-mail


Urm?rind limba englez? vorbit?, dar ?i cea scris?, se poate observa cu u?urin?? c? în anumite situa?ii substantivele transport ?i transportation sunt folosite ca sinonime inter?anjabile. Încerc?m aici s? vedem cum ?i de ce au ajuns ace?ti doi termeni s? se înfr??easc? ?i care dintre ei este cel legitim.

Transport poate fi atât verb cu semnifica?ia principal? de a deplasa bunuri sau persoane dintr-un loc într-altul folosind diferite mijloace, cât ?i substantiv care denot? ac?iunea de a transporta sau sisteme ?i mijloace de transport.

Transportation poate fi numai substantiv având, conform dic?ionarelor, acelea?i semnifica?ii ca transport. Prin urmare, dac? ar fi s? ne lu?m strict dup? defini?iile din dic?ionare, substantivele transport ?i transportation sunt sinonime. 

Din punct de vedere istoric, termenul originar este transport, preluat de britanici din francez? (transporter) sau din latin? (transportare). Transportation a ap?rut ulterior, în urma unui proces de substantivare a lui transport prin sufixare, la fel ca cazul multor alte familii lexicale. Prin urmare, explica?ia gramatical? îl legitimeaz? pe transportation, rolul de substantiv al lui transport devenind o înc?p??ânare a termenului de a accepta limitarea la calitatea de verb. 

Cu toate acestea, practica limbii tinde s? înzestreze fiecare termen cu particularit??ile lui. A?adar, o analiz? mai atent? arat? c? transport este preferat de britanici, pe când americanii prefer? transportation.

În concluzie, substantivele transport ?i transportation care din punct de vedere normativ sunt sinonime, reprezint? variante regionale ale aceluia?i concept ?i este recomandabil s? fie folosite ca atare.

 

bottom
top

News

Popular


bottom